Specialisten in omgevingsrecht & -beleid

Projectmanagement

 
 

Samenwerking

Mensen op een effectieve en efficiënte manier laten samenwerken is het centrale punt van projectmatig werken. Daar is iedereen het over eens en toch gaat er in de praktijk vaak heel wat mis. Bijvoorbeeld in situaties waarin inzet wordt gevraagd van verschillende afdelingen met elk hun eigen werkdruk en prioriteitenstelling.

Het is daarom van belang dat er een goede projectgroep wordt samengesteld, dat er effectief met elkaar wordt gecommuniceerd en dat afspraken worden nagekomen. Het managen van een project vereist daarom inzicht, ervaring en leiderschap.


Projectfasen
Projecten bestaan uit verschillende fasen. Elke fase moet vooraf goed geïnventariseerd worden omdat dit de basis vormt voor de te maken projectafspraken. Een bekende fase- indeling is de volgende:


Fase 1: het formuleren van de opdracht

Fase 2: het formeren van de projectgroep en het maken van samenwerkingsafspraken

Fase 3: het formuleren van een plan van aanpak

Fase 4: de uitvoering van het plan van aanpak

Fase 5: de evaluatie en afronding van het project


Sturing op resultaat en afspraken
Projectmanagement is ook sturen op een vooraf bepaald resultaat. Om een goede sturing van het project mogelijk te maken, moeten er onder andere afspraken worden gemaakt over het beoogde resultaat, de looptijd van het project, de beschikbare capaciteit, de benodigde deskundigheden en het beschikbare budget. Ook moet worden afgesproken op welke momenten beslist kan worden over mogelijke bijstelling of de voortgang van het project.

Risicobeheersing, timemanagement en kostenbewaking. Stuk voor stuk aspecten die bij projectmanagement van belang zijn.

Wij adviseren en ondersteunen overheiden en bedrijven op dit vlak.

Of het nu gaat om kleine of grote projecten, eenvoudige of complexe projecten. Onze adviseurs kennen de klappen van de zweep. Ze weten wat er wordt gevraagd, waar en in welke fasen zich problemen kunnen voordoen en hoe problemen te voorkomen of op te lossen.

ONDERNEMERS

CONTACT

OVERHEID