Specialisten in omgevingsrecht & -beleid

Particulieren

 
 

Wet- en Regelgeving

Wij kunnen u helpen het overzicht te behouden in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en op basis daarvan de beste insteek voor uw plan te kiezen. Een goed doordachte start is zeer belangrijk omdat daarmee in veel gevallen onnodige vertraging en kosten kan worden voorkomen. Wij kunnen u daarbij helpen. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van onze diensten.


Onze Diensten
-  Het uitvoeren van een inventariserend onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden

-  Het opstellen en indienen van de benodigde melding of vergunningsaanvraag

-  Het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen

-  De begeleiding van planologische en juridische procedures

-  Het overleg met de bevoegde instanties (meestal de gemeente)

-  Het opstellen van zienswijzen, bezwaar-, beroep- en/of verweerschriften

-  Het uitzetten en coördineren van benodigde onderzoeken


Rechtsbescherming
Ook door ontwikkelingen in uw omgeving kunt u met veel wet- en regelgeving te maken krijgen. Bijvoorbeeld als er illegaal wordt gebouwd, bij strijdig gebruik of wanneer uw gemeente volgens u ten onrechte een vergunning heeft verleend of weigert om handhavend op te treden. Ook voor de bescherming van uw rechten bent u bij ons aan het goede adres. Wij kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen bij het indienen van een goed gemotiveerde zienswijze, bij het indienen van bezwaar en/of beroep, bij het indienen van een verzoek om handhaving of de bemiddeling in een conflict.

Wanneer u wilt gaan bouwen of verbouwen of als u een bedrijf wilt starten, krijgt u al snel te maken met vele wetten en regels. Past het binnen het bestemmingsplan? Is er een vergunning nodig? Wat zijn de indieningsvereisten en welke termijnen zijn er van toepassing?

Door de omvangrijke en vaak ingewikkelde wet- en regelgeving kan het lastig zijn om door de bomen het bos te blijven zien. Wij kunnen u hierbij adviseren en ondersteunen en helpen u graag vooruit.

CONTACT

MILIEUREGELS

RECHTSBESCHERMING