Specialisten in omgevingsrecht & -beleid

Overheid

 
 

Advisering

Wij adviseren overheden op verschillende terreinen. Van algemeen juridisch advies tot integrale beleidsadvisering. Onze adviseurs hebben veel ervaring met beleidsontwikkeling voor overheden. Zij kunnen u bijvoorbeeld van dienst zijn bij het actualiseren van bestaand beleid, de afstemming tussen beleidsvelden of het implementeren van wettelijke taken in beleid. Ook de juridische toetsing maakt onderdeel uit van onze beleidsadvisering. 


Projectmanagement

In elke overheidsorganisatie komen opdrachten voor die door meerdere werkgroepen, clusters en afdelingen worden uitgevoerd. Om dit succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat de betrokkenen goed samenwerken en de werkzaamheden op elkaar afstemmen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen of u hierover adviseren.


Ondersteunende Diensten

Tijdelijke piekbelasting in het werk, vertrek of uitval van personeel. Vroeg of laat wordt elke organisatie er mee geconfronteerd en vaak ook nog eens op momenten dat het net even niet goed uitkomt. In dergelijke situaties is het fijn als er snel een deskundige kracht ingeschakeld kan worden die het werk tijdelijk overneemt of het werk kan ondersteunen. Deze tijdelijke, maar ook de meer structurele, ondersteuning maakt deel uit van onze dienstverlening. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van onze diensten.  


-  vergunningverlening

-  toezicht en handhaving (ook juridisch)

-  juridische toetsing verordeningen, plannen en vergunningen

-  toetsing en beoordeling (technische) onderzoeken

-  behandeling zienswijzen en bezwaar & beroep

Wij adviseren overheden juridisch en beleidsmatig over tal van omgevingsvraagstukken. Van beleidsadvisering (bijv. handhaving, milieu en reclame) tot juridische toetsing. Ook kunt u bij ons terecht voor tijdelijke of structurele ondersteuning en voor ondersteuning bij projectmanagement. Onze directe en flexibele werkwijze maakt ons bureau een aantrekkelijke keuze, vooral in situaties dat snel handelen vereist is.

BELEIDSADVISERING

CONTACT

JURIDISCHE DIENSTEN

PROJECTMANAGEMENT