Specialisten in omgevingsrecht & -beleid

Ondernemers

 
 

Advisering & Ondersteuning

Ons bureau is gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van de fysieke leefomgeving en het omgevingsrecht. Welke wetten en regels zijn van toepassing? Kan het vergunningsvrij of is het vergunningsplichtig? Op welke manier regel ik een vergunning? Is er binnen de vastgestelde kaders nog voldoende ruimte om te kunnen ondernemen? Allemaal vragen waarmee ondernemers vroeg of laat te maken krijgen en waarbij wij u van dienst kunnen zijn. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van onze diensten.


Onze Diensten
-  Het uitvoeren van een inventariserend onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden

-  Het opstellen en indienen van de benodigde melding of vergunningsaanvraag

-  Het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen

-  Het uitzetten en coördineren van benodigde onderzoeken

-  De begeleiding van planologische en juridische procedures

-  Het overleg met bevoegde instanties

-  Interne milieucoördinatie

-  Projectmanagement

-  Juridische ondersteuning (het opstellen van zienswijzen, bezwaar- en verweerschriften)


Interne Expertise

Wij beschikken over een brede interne expertise. Naast ruimtelijke en juridische kennis hebben we ook over milieukundige expertise in huis (bodem, lucht, geluid, energie, afval en externe veiligheid). Hierdoor kunnen wij de consequenties van onderzoeken zelf in beeld brengen en vertalen in praktische oplossingen. Dit bespaart in veel gevallen tijd en kosten.

Ondernemers krijgen al snel te maken met verschillende soorten wet- en regelgeving. Zo moeten onder andere bouwregels, milieu-regels en ruimtelijke regels in acht worden genomen. Dit is vaak moeilijker dan het lijkt omdat de wet- en regelgeving omvangrijk is en ook regelmatig wijzigt. Niet alleen het voldoen aan de wet- en regelgeving is van belang Ook het creëren van voldoende armslag in de vergunning om te kunnen (blijven) ondernemen is belangrijk.

MILIEUREGELS

CONTACT

JURIDISCHE DIENSTEN

PROJECTMANAGEMENT