Specialisten in omgevingsrecht & -beleid

Juridische Diensten

 
 

Onze Juridische Diensten

Onze juristen en juridisch medewerkers hebben ruime ervaring met dienstverlening aan overheden en bedrijven. Hierdoor zijn ze snel inzetbaar en in staat om vanuit een integrale blik tot breed gedragen oplossingen of aanbevelingen te komen. Onze juridische dienstverlening omvat de volgende deelgebieden:

Wij bieden een brede juridische dienstverlening aan overheden en bedrijven. Deze dienstverlening bestaat ondermeer uit de advisering over actuele wet- en regelgeving, het in beeld brengen van kansen en ontwikkelingsmogelijkheden, ondersteuning bij het opstellen, indienen of beoordelen van meldingen en vergunningen. Tevens kunt u bij ons terecht voor conflictbemiddeling en voor bezwaar- en beroepsprocedures.

ONDERNEMERS

CONTACT

OVERHEID

Algemeen

-  ad hoc advisering

-  opstellen beleidsregels en verordeningen

-  juridische toetsing

-  conflictbemiddeling

-  rechtsbescherming


Bouwen

-  quickscans en verkenningen

-  verzorgen vergunningaanvragen

-  procedurele ondersteuning

-  ondersteuning bij handhavingsprocedures

-  bezwaar & beroep


Bijzondere wetten en APV

-  vergunningverlening

-  verzorgen vergunningaanvragen

-  ondersteuning bij handhavingsprocedures

-  bezwaar & beroep

Milieu

-  quickscans en verkenningen

-  verzorgen vergunningaanvragen en ontheffingen

-  verzorgen van meldingen (bv Activiteitenbesluit)

-  procedurele ondersteuning/begeleiding

-  ondersteuning bij bedrijfscontroles

-  ondersteuning bij handhavingsprocedures

-  bezwaar & beroep


Ruimtelijke Ordening

-  quickscans en verkenningen

-  risicoanalyses

-  verzorgen vergunningaanvragen en ontheffingen

-  verzorgen planologische procedures

-  procedurele ondersteuning/begeleiding

-  ondersteuning bij handhavingsprocedures

-  bezwaar & beroep

Onze dienstverlening is maatwerk. Het tarief wordt in overleg bepaald n.a.v. de aard van de werkzaamheden. U betaalt bij ons dus geen standaard tarief, maar een tarief dat passend is voor het werk waarvoor u ons inhuurt.