Specialisten in omgevingsrecht & -beleid

2016

 
 

Cliëntgerichte benadering
In onze werkwijze staat de klant centraal. Dat begint met goede communicatie en het maken van heldere en duidelijke afspraken. Op basis van de gemaakte afspraken wordt een vrijblijvende offerte opgesteld die met de klant wordt besproken. Wanneer alles naar tevredenheid is ingevuld, wordt gestart met de werkzaamheden. Tijdens onze dienstverlening informeren wij u voortdurend over de voortgang en de behaalde tussentijdse resultaten. De ervaring leert dat onze werkwijze effectief is en door onze klanten wordt gewaardeerd.


Integrale aanpak
Door onze brede specialistische kennis en ruime ervaring leveren wij een goed doordachte en verzorgde integrale dienstverlening. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om juridische aangelegenheden of de interpretatie van en/of het leggen van verbindingen tussen ruimtelijke-, bouw- of milieuaspecten. Onze mensen zijn van alle markten thuis.

Korte communicatielijnen
Onze organisatie kent een flexibele en platte structuur. Dit zorgt voor een optimale samenwerking en kennisdistributie. Doordat klanten een vast aanspreekpunt krijgen en de interne lijnen kort zijn, kunnen wij snel schakelen.

Ons bureau is gespecialiseerd in omgevingsvraagstukken (milieu, bouwen, RO, APV). Onze dienstverlening richt zich op overheden, bedrijven en burgers. Onze kracht ligt in een cliëntgerichte en integrale benadering met korte lijnen. Hierdoor kunnen wij in onze diensten de juiste verbindingen en verbanden leggen die voor een een goed resultaat benodigd zijn. Of het nu gaat om procedurele begeleiding, juridische ondersteuning of milieukundig advies.

 Met ons komt u verder

CONTACT

OVERHEID

PARTICULIEREN

ONDERNEMERS